Categoria D

 • Condiții de înscriere:
  • Vârsta minimă – 24 de ani
  • Înscrierea la cursuri poate începe cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei minime de 24 de ani, iar examenul la Poliție se poate da numai după împlinirea vârstei
  • Apt din punct de vedere psihologic și medical
  • Să nu fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație
  • Să dețină permis de conducere categoria B
  • Buletin de Identitate / Carte de Identitate
  • Semnarea contractului de prestări servicii
 • Acte necesare dosar:
  • Cerere tip gratuita de la sediul Scolii de Soferi
  • Aviz psihologic valabil 1 an (programarea se poate face în cadrul școlii)
  • Fișă medicală auto valabilă 1 an ( programarea se poate face în cadrul școlii)
  • Certificat de cazier judiciar valabil 6 luni
  • Copie după Buletin de Identitate / Carte de Identitate
  • Fișă de școlarizare realizată la sediul școlii
  • Taxă Permis 89 Ron ( se achită direct la DRPCIV sau la Poșta Română

CURSUL AUTO

 • Durata cursului este de:
  • – 8 săptămâni când posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică în traseu;
  • – 5 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de pregătire practică şi 25 ore de pregătire practică în traseu.
  • – 4 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime peste un an.  Pregătirea teoretică precede pregătirea practică.
  •  Obligaţiile cursantului:
   – să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică, în stare psiho-fizică corespunzătoare;
   – să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
   – să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
   – să promoveze testele finale de absolvire a şcolii;

 ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

 • Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.
  •  Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.
  • In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.
  •  Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.
  •  Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.


 EXAMENUL AUTO

 • Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu.

Pretul pentru categ. D 1900 lei include 

 • legislatie rutiera
 • ore practice
 • analize medicale
 • aviz psihologic

 

Scroll to Top
Secured By miniOrange