Categoria A2

 • Condiții de înscriere:
  • Varsta minima: 18 ani (posesor A1 >= 2 ani ), 21 de ani ( posesor A1 < 2 ani )
  • Înscrierea la cursuri poate începe cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei minime de 18, respectiv 21 de ani , iar examenul la Poliție se poate da numai după împlinirea vârstei
  • Apt din punct de vedere psihologic și medical
  • Să nu fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prntru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație
  • Buletin de Identitate / Carte de Identitate
  • Semnarea contractului de prestări servicii
  • Apt din punct de vedere psihologic și medical 
 • Acte necesare dosar:
  • Cerere tip gratuita de la sediul Scolii de Soferi
  • Aviz psihologic valabil 1 an (programarea se poate face în cadrul școlii)
  • Fișă medicală auto valabilă 1 an ( programarea se poate face în cadrul școlii)
  • Certificat de cazier judiciar valabil 6 luni
  • Copie după Buletin de Identitate / Carte de Identitate
  • Fișă de școlarizare realizată la sediul școlii
  • Taxă Permis 89 Ron ( se achită direct la DRPCIV sau la Poșta Română
 •  CURSUL AUTO
  Durata Cursului este de:
  • 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire practică (poligon şi traseu). Proba teoretică precede proba practică.
  • 3 săptămâni când posedă permis de conducere pentru categoria A1 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
  • 4 săptămâni, când nu posedă permis de conducere sau are permis de conducere pentru alte categorii, în afară de AM, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).
 • OBLIGAŢIILE CURSANTULUI
  • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
  • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
  • să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
  • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
 •  ÎNSCRIEREA LA EXAMEN
  • Cursantii care au domiciliul ori resedinta (flotant) in municipiul Bucuresti sau jud. Ilfov se va prezenta pentru sustinerea probei teoretice la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov din sos. Pipera nr. 49 sector 2, avind asupra sa dosarul de examinare eliberat de scoala de conducatori auto, examen pe care il va sustine in aceeasi zi.
  •  Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV – MAI.
  • In situatia in care cursantul se programeaza personal pentru proba de traseu la ghiseul SPCRPCIV Bucuresti sau Ilfov, scoala v-a putea asigura autovehiculul scoala numai daca acesta nu este afectat altei activitati la data si in intervalul orar pentru care s-a facut solicitarea, situatie in care scoala este exonerata de obligatia de a trimite autovehiculul scoala la examen.
  • Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.
  • Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.
 • · EXAMENUL AUTO
  • Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, în poligon şi traseu. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.
   Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp, şi conducerea motocicletei în traseu.

Pretul pentru categ. A2 1850 lei include 

 • legislatie rutiera
 • ore practice
 • analize medicale
 • aviz psihologic
 • masina si motocicletya in ziua examenului
Scroll to Top
Secured By miniOrange